Κατανομή Πόρων Προερχόμενων από την Κράτηση 4% επί των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων των Τριών Όπλων των ΕΔ.

Αξιότιμα -Αγαπητά μέλη του παραρτήματος

Σας γνωρίζουμε ότι  η  ΕΑΑΑ  απέστειλε έγγραφο με τις  απόψεις της  στον κ ΥΕΘΑ  , κ. ΑΝΥΠΟΙΚ  και την ηγεσία των ΕΔ για το θέμα της κατανομής του 4% που προέρχονται από την κράτηση επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ΕΔ. Περισσότερα εδώ

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γαβριήλ Μπάρδας