ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αξιότιμοι -Αγαπητοί  Συνάδελφοι

Σας  γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου  2022 θα γίνουν οι κινήσεις τελευταίας Παρασκευής στην αίθουσα εκδηλώσεων του παραρτήματος όπως παρακάτω :

0900- 1100  Free Coffe

1100-1200   Ενημέρωση Μελών για πεπραγμένα – προγραμματισμένα (Road Map)

1200-1300  Ελεύθερη συζήτηση – Προτάσεις.

1300………. Τσιπουροκατάσταση για όσους επιθυμών με ίδια έξοδα.

Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Μπάρδας

Ταξχος ε.α