74.400 ευρώ από την ΕΑΑΑ στο ΓΝΑ για την αναβάθμιση του ψηφιακού αγγειογράφου

Με χθεσινή ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΑ και μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της Ένωσης εγκρίθηκε η χορήγηση δωρεάς ποσού 74.400,00 € στο 251 ΓΝΑ, για την αναβάθμιση του ψηφιακού αγγειογράφου με την προμήθεια λογισμικού καθοδήγησης ενδοαυλικής αποκατάστασης κοιλιακών και θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων «Syngo EVAR Guidance».

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Για το παράρτημα Μαγνησίας

Γαβριήλ Μπάρδας