ΚΑΑΥ ΜΑΛΑΚΙ

Αξιότιμοι – Αγαπητοί  Συνάδελφοι

Σας  γνωρίζουμε ότι τα μέλη του παραρτήματός μας μπορούν να επισκέπτονται το ΚΑΑΥ στο Μαλάκι για μπάνιο και γεύμα σύμφωνα με τον κανονισμό του ΚΑΑΥ επιδεικνύοντας την ταυτότητα μέλους.

Σας επισυνάπτομαι το πρόγραμμα Συσσιτίου Παραθεριστικής Περιόδου 2022 .

.Φ.705_28_1644_Σ.150_31 ΜΑΙ 2022_ΚΑΑΥ ΜΑΛΑΚΙ.pdf (2)

 

Για το παράρτημα Μαγνησίας

Ταξχος ε.α Γαβριήλ Μπάρδας