ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.Α.Α.Α.

Η ΚΕΦΕ παρέδωσε στην ΕΑΑΑ την Παρασκευή 19-11-2021 και ώρα 15:10 τα αποτελέσματα των εκλογών ΕΑΑΑ της 14-11-2021.

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον συνημμένο πίνακα.

Πηγή: Ε.Α.Α.Α.