Σκοπός της Ε.Α.Α.Α. και των Παραρτημάτων της

  •  Η σύσφιγξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των μελών της.

  •  Η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων της.

  • Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής.

  •  Η εν πνεύματι αλληλεγγύης παροχή βοήθειας και περίθαλψης κατά τα δι” αποφάσεων του Δ.Σ. της Ένωσης καθοριζόμενα:

  •      α. Εις τα λόγω έκτακτων περιστατικών έχοντα ανάγκη μέλη της.

  •      β. Εις τα έχοντα διακεκριμένη επίδοση στις σπουδές τους τέκνα των μελών της Ε.Α.Α.Α.

  •   Η μέριμνα για την διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής αυτών θέσης.

  •   Η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των μελών της, ως και των μελών των οικογενειών τους και η συνέχιση των προς την Πατρίδα προσφορών της, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.