Πρόσκληση εκδήλωσης για τα 70 χρόνια της 341Μ

Αξιότιμα -Αγαπητά Μέλη του παραρτήματος
Σας αποστέλλουμε την πρόσκληση της 341Μ της 111ΠΜ και αφορά όλα τα μέλη που έχουν υπηρετήσει στη μοίρα.
Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γαβριήλ Μπάρδας