ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ταξχος (ε.α) Γαβριήλ Μπάρδας                    Τηλ. 6983504312

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σμχος (ε.α) Θωμάς Σακαρίκος            Τηλ. 6983516941

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σγος(ε.α) Αναστάσιος Κυριαζής            Τηλ. 6988649841- 6936131290

ΤΑΜΙΑΣ: Σγος (ε.α) Αχιλλέας Μακρής                               Τηλ. 6983514782

ΜΕΛΟΣ: Εριφύλη Τσίκα Μέλος                                           Τηλ 6983519199