ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σκοπός της “Άυλης Συνταγογράφησης” είναι ο περιορισμός της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και η διευκόλυνση των ασθενών λόγω του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Από τις 28 Μαρτίου 2020, είναι δυνατή η ένταξη του πολίτη στην “Άυλη Συνταγογράφηση”. Η άυλη συνταγή εκδίδεται μόνο εφόσον ο ιατρός έχει απόλυτη γνώση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς, τον οποίο σε πολλές περιπτώσεις παρακολουθεί χρονίως.

Μετά από ερώτημα που έθεσε η ΕΑΑΑ σχετικά με τη δυνατότητα συνταγογράφησης την περίοδο ισχύος των μέτρων κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού (COVID-19), λάβαμε έγγραφη ενημέρωση σύμφωνα με την οποία, εφαρμόζεται και στο 251ΓΝΑ η άυλη συνταγογράφηση, η οποία πραγματοποιείται ως εξής:

Α.   Αρχικά ο δικαιούχος προβαίνει στη διαδικασία εγγραφής που προβλέπεται για την πραγματοποίηση άυλης συνταγογράφησης, μέσω της ιστοσελίδας gov.gr

Β.   Στη συνέχεια επικοινωνεί με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του 251ΓΝΑ (τηλ. 210-7463300), από όπου ενημερώνεται για τον Ιατρό που θα πραγματοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση (βαθμό-ονοματεπώνυμο-εσωτ. τηλέφωνο).

Γ.   Τέλος, επικοινωνεί με τον προαναφερόμενο Ιατρό, ο οποίος και πραγματοποιεί τη συνταγογράφηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Επιπροσθέτως, ενημερωθήκαμε ότι, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα συνταγογράφησης με μετάβαση και αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου στα Εξωτερικά Ιατρεία, εφόσον το επιθυμεί, κατόπιν βέβαια προσυνεννόησης (ραντεβού) με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων.

Εκ της ΕΑΑΑ

.

Διαβάστε εδώ τη σχετική δγή 251ΓΝΑ