ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ

Περισσότερα

Ανακοίνωση του Μ.Τ.Α για την απογραφή των μερισματούχων

Περισσότερα

Αλλαγή Ημερομηνίας Πληρωμής Μερίσματος Μ.Τ.Α.

Περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Περισσότερα

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ…

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Α.Α.Ν ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΤΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΟΕΜΑ ΚΑΤΑ 35,5%

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΑ {10-07-14} για την ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕ

Περισσότερα

ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΥΠΟΙΚ κ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ)

Περισσότερα