ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΑ

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2021

Περισσότερα

Λειτουργία Παραρτήματος

Περισσότερα

Χορήγηση Βοηθήματος Αριστούχου Μαθητή (ΒΑΜ) Σχολικού Έτους 2019-2020

Περισσότερα

Λειτουργία δομών κεντρικής ΕΑΑΑ και Παραρτημάτων της (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Περισσότερα

Παραθερισμός Μελών ΕΑΑΑ 2020 – κενά δωμάτια/οικήματα προς διάθεση

Περισσότερα

Προγραμματισμός Παραθερισμού 2020

Περισσότερα

Ανανέωση Σύμβασης ΥΠΕΘΑ με Τράπεζα Πειραιώς

Περισσότερα

Λειτουργία κεντρικής ΕΑΑΑ και Παραρτημάτων της

Περισσότερα

Σταδιακή άρση Μέτρων Προστασίας κατά της μετάδοσης του COVID-19

Περισσότερα

Απονομή Τιμητικών Τίτλων ΕΑΑΑ

Περισσότερα

Παράταση ισχύος του συνόλου των ήδη ληφθέντων μέτρων προστασίας κατά της μετάδοσης της πανδημίας COVID-19 με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Περισσότερα

Ακύρωση Περιόδων & Παράταση Προθεσμίας Υποβολής/Τροποποίησης Αιτήσεων Παραθερισμού ΕΑΑΑ

Περισσότερα

Με διαταγή ΓΕΕΘΑ αναστολή λειτουργίας ΝΠΔΔ

Περισσότερα