ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΑ

Λειτουργία Υπαίθριου Χώρου Αναψυχής στο ΜΙΣΠΑ

Περισσότερα

Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων Διαγωνισμού ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19 – Πρόγραμμα ΠΚΕ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2018

Περισσότερα

Αντικατάσταση Ταυτοτήτων ΕΑΑΑ

Περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2018 Μερισματούχων ΜΤΑ

Περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΟΑ ΜΑΛΑΚΙΟΥ

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Α. 2017

Περισσότερα

Παράταση συμπληρωματικών αιτήσεων Παραθερισμού

Περισσότερα

Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016

Περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΑ ΣΕ ΘΕΡΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑ 2014

Περισσότερα