ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΑ

Προκήρυξη Εκλογών Ε.Α.Α.Α.

Περισσότερα

Επαναλειτουργία ΚΕΔΑ/Ζ

Περισσότερα

Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Α. (Απάντηση σε Κείμενο Προέδρου Ε.Α.Α.Σ.)

Περισσότερα

ΑναστολήΠαραθερισμού στο ΚΕΔΑ /Ζ από 30/7/2018

Περισσότερα

Χορήγηση Βοηθήµατος Αριστούχου Μαθητού (ΒΑΜ) Σχολικού Έτους 2017-2018

Περισσότερα

Λειτουργία Υπαίθριου Χώρου Αναψυχής στο ΜΙΣΠΑ

Περισσότερα

Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων Διαγωνισμού ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19 – Πρόγραμμα ΠΚΕ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2018

Περισσότερα

Αντικατάσταση Ταυτοτήτων ΕΑΑΑ

Περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2018 Μερισματούχων ΜΤΑ

Περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΟΑ ΜΑΛΑΚΙΟΥ

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Α. 2017

Περισσότερα

Παράταση συμπληρωματικών αιτήσεων Παραθερισμού

Περισσότερα

Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Περισσότερα