ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΑΑΑ

Προσλήψεις Αριστούχων Αποφοίτων ΑΕΙ, Τέκνων Στελεχών των ΕΔ, στην Τράπεζα Πειραιώς

Περισσότερα

ΝΙΜΤΣ _ Κοινή Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Α. – Π.Ο.Α.Σ.Α.

Περισσότερα

Αύξηση κύριας Σύνταξης

Περισσότερα

ΦΕΚ-Αύξηση Μερίσματος & ΕΚΟΕΜΑ

Περισσότερα

74.400 ευρώ από την ΕΑΑΑ στο ΓΝΑ για την αναβάθμιση του ψηφιακού αγγειογράφου

Περισσότερα

ΝΙΜΙΤΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΝΙΜΙΤΣ

Περισσότερα

Παράδοση-Παραλαβή του ΔΣ της ΕΑΑΑ

Περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α. ΕΤΟΥΣ 2022

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.Α.Α.Α.

Περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2021 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Περισσότερα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΑ ΤΗΣ 14-11-2021

Περισσότερα

Βράβευση των αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2020- 2021

Περισσότερα