Καλά Χριστούγεννα

Το Παράρτημα της Ε.Α.Α.Α. Ν. Μαγνησίας σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Τσεκούρας Ασμχός ε.α.