ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2021 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός των οδηγιών αυτών είναι η εκλαΐκευση των διατάξεων της με αρ. ΦΕΚ 1142/ 2.9.2002 – ΚΥΑ Φ.454/ ΑΔ.452352/ 20.8.2002 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. ΦΕΚ 829/ 5.7.2006 – ΚΥΑ Φ.454/ ΑΔ.451618/ 9.6.2006, προς διευκόλυνση του έργου των Εφορευτικών Επιτροπών.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ:

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και κατά τις ώρες 07:00 – 19:00. Δίδεται η ευχέρεια στις Εφορευτικές Επιτροπές να παρατείνουν την εκλογική διαδικασία κατά δύο ώρες, ήτοι μέχρι 21:00, εφ’ όσον κατά τη λήξη του κανονικού ωραρίου υπάρχει αριθμός αναμενόντων να ψηφίσει.

Οι άτυπες εκλογές για την ανάδειξη των Δ.Σ. των Παραρτημάτων διεξάγονται από την ίδια εφορευτική επιτροπή ταυτόχρονα με τις εκλογές της ΕΑΑΑ σε άλλη κάλπη και με ξεχωριστό εκλογικό κατάλογο και  ψηφοδέλτιο που εκδίδουν τα παραρτήματα. Σφυγμομετρήσεις θα πραγματοποιηθούν στα παραρτήματα Ηρακλείου, Λάρισας. Μαγνησίας, Μεσσηνίας και Χανιών.  Ειδικά για τα  παραρτήματα Λάρισας και Μαγνησίας οι σφυγμομετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με ξεχωριστή εφορευτική επιτροπή.

Το ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ΕΑΑΑ είναι ενιαίο και χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το τμήμα των υποψηφίων Προέδρων, όπου τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης, το τμήμα των υποψηφίων Αντιπροέδρων όπου επίσης τίθεται ένας (1) σταυρός και το τμήμα των υποψηφίων Μελών όπου τίθενται έως τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης.

            Το ψηφοδέλτιο για την άτυπη ανάδειξη των Δ.Σ. των Παραρτημάτων είναι επίσης ενιαίο και χωρίζεται σε δύο τμήματα, ήτοι το τμήμα των υποψηφίων Προέδρων, όπου τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης και το τμήμα των υποψηφίων Μελών, όπου τίθενται έως δύο (2) σταυροί προτίμησης.

Οι εκλογικοί κατάλογοι πρέπει να είναι αναρτημένοι στα γραφεία της Ενώσεως και των Παραρτημάτων στις  1-11-2021. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις θα διορθωθούν με μέριμνα του Δ.Σ. της Ενώσεως τουλάχιστον μέχρι 29-10-2021.

Κατά τη διάρκεια των εκλογών άπαντες οι εμπλεκόμενοι με τη διαδικασία των εκλογών  θα φορούν μάσκες και θα τηρούν επακριβώς τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. Αναλυτικές  οδηγίες  θα δοθούν λίγο πριν τις εκλογές και οι όποιες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ και στις ιστοσελίδες των παραρτημάτων.

Την τελική ευθύνη για τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την άψογη διεξαγωγή των εκλογών, την επίλυση των αναφυομένων κατά περίπτωση σχετικών νομικών προβλημάτων, την επικύρωση και την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

 

Περισσότερα στο eaaa.gr