Επαναλειτουργία Λέσχης Παραρτήματος Ν. Μαγνησίας της ΕΑΑΑ

Αγαπητοί / ες συνάδελφοι/ες

σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 θα λειτουργήσει και πάλι η Λέσχη του Παραρτήματος Ν. Μαγνησίας, ακολουθώντας όμως με αυστηρότητα τις προυποθέσεις που αναγράφονται στην συνημμένη απόφαση της ΕΑΑΑ και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID 19.

Σας καλούμε να συμμορφώνεστε με τα μέτρα που λαμβάνονται και υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη του Τ.Σ. ώστε να επιστρέψουμε σύντομα στην καθημερινότητα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΑΑΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΑΑΑ