Βράβευση των αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2020- 2021

Γνωρίζετε στα Μέλη της ΕΑΑΑ ότι, στις 12 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.µ., θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ένωσης (Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος), η βράβευση των αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2020- 2021, τέκνων οικογενειών αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας

Για τις προϋποθέσεις και πληροφορίες πατήστε εδώ.

Υποβολή δικαιολογητικών Τα δικαιολογητικά όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα υποβληθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, ως εξής: – Στα κατά τόπους Παραρτήματα, όσα Μέλη εξυπηρετούνται από αυτά. – Απευθείας στην κεντρική ΕΑΑΑ, όλα τα υπόλοιπα Μέλη. ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η καθορισθείσα από την ΕΑΑΑ διαδικασία (κατόπιν ραντεβού, χρήση μάσκας κλπ). Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην κεντρική ΕΑΑΑ ή τα Παραρτήματά της (για ταχυδρομική αποστολή λαμβάνεται υπόψιν η σφραγίδα ταχυδρομείου), έως την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021.