Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Παραθερισμού

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού έως το Σάββατο 10 Απριλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε θα υπάρξει άλλη παράταση. Διευκρινίζεται ότι, μετά την παραπάνω ημερομηνία, καμία αίτηση δε θα γίνεται αποδεκτή.

(πηγή ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ)