ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Λ.Ο.Α.Α. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Με αφορμή την υποβολή «Αιτήσεων Χορήγησης συμπληρωματικού εφάπαξ σε αποστρατευθέντες από το έτος 2013 μέχρι σήμερα«, ο Ε.Λ.Ο.Α.Α. εξέδωσε σχετική Ανακοίνωση

(πηγή ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ)