Τηλεφωνική γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης του κοινού για τον κορονοϊό (COVID 19) στο 251ΓΝΑ

Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του 251 ΓΝΑ προς την Ένωση, μετά την επιτυχή επί τετραήμερο δοκιμαστική λειτουργία της, τέθηκε την 24/3/2020 επίσημα σε λειτουργίαη τηλεφωνική γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης του κοινούγια τον κορωνοϊό (COVID 19).

Αριθμός κλήσεως: 210-7465999

Η γραμμή λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ώρες 08:00 – 20:00.