Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΑΑΑ

Η ΕΑΑΑ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ΕΑΑΑ, τους τρόπους που τα συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και προστατεύει, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων.

  • Τα Μέλη μας που ΔΕΝ αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την ΕΑΑΑ, πρέπει να υποβάλουν σχετική «αίτηση εναντίωσης» στη Δήλωση Απορρήτου της ΕΑΑΑ, μέχρι 31 Μαρτίου 2020.

 

  • Τα μέλη που δεν θα υποβάλουν αίτηση εναντίωσης στη δήλωση απορρήτου της ΕΑΑΑ, θεωρείται ότι την αποδέχονται (δέσμευση σιωπηρής αποδοχής).

Κατ” επέκταση το Παράρτημά μας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ΕΑΑΑ, δεσμεύεται με όλα τα ανωτέρω.