Παραθερισμός μελών ΕΑΑΑ έτους 2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α.,

ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της φετινής παραθεριστικής περιόδου διαβάστε τις οδηγίες ΕΔΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΡΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019

Σε ότι αφορά το Παράρτημά μας, ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι, επειδή η υποβολή γίνεται αποκλειστικά Online από τη Γραμματεία, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 3 Μαρτίου.