Εορταστικό Ωράριο Λειτουργίας Παραρτήματος

Το Παράρτημα κατά την περίοδο των εορτών θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Θα παραμείνουν κλειστές από την Παρασκευή 20-12-2019 έως και την Τετάρτη 1-1-2020.

ΚΥΛΙΚΕΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Θα παραμείνουν κλειστά:

-  Από το απόγευμα της Τρίτης 24-12-2019 έως και την Πέμπτη 26-12-2019

-  Από το απόγευμα της Τρίτης 31-1-2019 έως και την Τετάρτη 1-1-2020

-  Τη Δευτέρα 6-1-2020

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Γραμματέα του Παραρτήματος, Σγο ε.α. Δημήτριο Σιφνιώτη στο τηλ: 698 350 0918.

Απόφαση Τ.Σ. 20/11-12-2019 (Θέμα 4ο)