Ενημέρωση Επί Οικονομικών Θεμάτων

Σε συνέχεια παλαιοτέρης ανάρτησης

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΕΔΩ

σας γνωρίζουμε ότι:

1.  Έχει περιέλθει στη Γραμματεία του Παραρτήματος κατάσταση με τους αριθμούς πρωτοκόλλων (Α.Π.) των αγωγών που κατατέθηκαν από το δικηγορικό γραφείο Πετραδέλλη-Αργυρόπουλου και Συνεργάτες

2.  Έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις σε ότι αφορά την κατάθεση «ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» στον ΕΦΚΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω:

1.  Όσα μέλη του Παραρτήματος, έχουν καταθέσει αγωγές μέσω του εν λόγω δικηγορικού γραφείου, παρακαλούνται όπως αναζητούν τους προσωπικούς Α.Π. μέσω της Γραμματείας του Παραρτήματος.

2. Μεταβαίνουν στη Γραμματεία του Παραρτήματος για να λάβουν, εάν επιθυμούν, τις απαραίτητες διευκρινίσεις σε ότι αφορά την «ΕΝΣΤΑΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ».

Τονίζεται ότι λόγω του χρόνου που απαιτείται, δεν είναι δυνατόν:

Α.  Να δίδονται διευκρινίσεις τηλεφωνικά και

Β.  Να κατατίθεται η »ΕΝΣΤΑΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» μέσω του Παραρτήματος, καθώς απαιτείται και η χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.

-Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας, η Γραμματεία θα λειτουργήσει την Παρασκευή 20/12 και τη Δευτέρα 23/12, από ώρες 10:30 έως 13:00, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το σκοπό αυτό.