Ενημέρωση επί Οικονομικών Θεμάτων

Σας γνωρίζουμε ότι, το δικηγορικό γραφείο ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ και Συνεργάτες, το οποίο αρκετά από τα Μέλη του Παραρτήματος έχουν αναθέσει τις αγωγές που αφορούν την περικοπή των συντάξεων, μας απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα σε ότι αφορά τον επανυπολογισμό των συντάξεων.

«Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια αλλεπάλληλων ερωτημάτων στρατιωτικών συνταξιούχων  αναφορικά με τα θέματα που αφορούν τον επανυπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών τους, σε συνάρτηση με το μηνιαίο ενημερωτικό  σημείωμα μηνός Ιανουαρίου 2019, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ από 1-10-2019, σας αποστέλλουμε  συνημμένα ενημερωτικό του γραφείου μας για ενημέρωση των μελών σας, με συνημμένο σχέδιο ένστασης-αίτησης θεραπείας, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί από τον καθένα ατομικά στον ΕΦΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας του, εκτυπώνοντας την αίτηση –ένσταση, μαζί με  τον αριθμό καταχώρησής της.

Τα στοιχεία των αιτήσεων που θα υποβληθούν, θα πρέπει να  εκτυπωθούν και να κρατηθούν για την εν συνεχεία εκδήλωση ενεργειών, ανάλογα με την απάντηση ή μη του ΕΦΚΑ.

 

                                                                             Με εκτίμηση

Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Λ. Αλεξάνδρας 48, ΤΚ 11473, ΑΘΗΝΑ

   ΑΦΜ: 043698587, Δ.Ο.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

     Τηλ: 210-3000090, Fax: 210-3000095

         Email: [email protected]«

Τα έντυπα που αναφέρονται σε αυτό μπορείτε να τα εκτυπώσετε:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, θα επισκεφθεί το Παράρτημα  συνεργάτης του εν λόγω Γραφείου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για θέματα που αφορούν την εξέλιξη των αγωγών που έχουν ανατεθεί στο γραφείο, καθώς και για τα θέματα του επανυπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών.