6η Αιμοδοσία Ε.Α.Α.Α.

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Ε.Α.Α.Α. η 6η Αιμοδοσία.

Σε ότι αφορά το Παράρτημά μας, την ίδια ημερομηνία, όσοι επιθυμούν μπορούν να δώσουν αίμα στην Αιμοδοσία του Αχιλλοπούλειου αναφέροντας τον Κωδικό 14111. 

Διευκρινίζεται ότι αναφέροντας τον ανωτέρω Κωδικό, μπορούμε να προσφέρουμε αίμα οποιαδήποτε στιγμή.