Πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας Ε.Δ. (ΟΠΣΥΕΔ) στην Π.Α.

Σύμφωνα με την Φ.960/ΑΔ.9527/Σ.3275/21-8-2019, στις 2/9/2019 ξεκινά η πιλοτική λειτουργία της Α’ φάσης του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Υγείας Ε.Δ. (ΟΠΣΥΕΔ) που αφορά στα ηλεκτρονικά ραντεβού μέσω διαδικτύου, για τα εξής Εξωτερικά Ιατρεία του 251ΓΝΑ :–      Ιατρείο Κεφαλαλγίας

–       Ιατρείο Μαστού-Τμήμα Συνταγογράφησης

–       Ιατρείο Γλαυκώματος

–       Νεφρολογικό Ιατρείο

–       Στοματολογικό Ιατρείο

–       Διαβητολογικό Ιατρείο

–       Διαιτολογικό Ιατρείο

.

Για την πρόσβαση στο σύστημα, απαιτούνται η «εγγραφή χρήστη» και η «πιστοποίηση χρήστη»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ