Η Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Α. για τη Συγκρότηση Σώματος Υπαξιωματικών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, στην 27η συνεδρίασή του την 5-9-2019 (Θέμα 3ο), με εισηγητή τον Αντιπρόεδρο κ. Παύλο Χρήστου-Υπτχο (ΕΑ)ε.α., συζήτησε διεξοδικά την πρόταση/πρόθεση του κ. ΥΦΕΘΑ για τη συγκρότηση Σώματος Υπαξιωματικών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και αποφάσισε να εκφράσει τις θέσεις του επί του θέματος, συντάσσοντας και αποστέλλοντας επίσημη επιστολή στο ΥΠΕΘΑ, τα Γενικά Επιτελεία και τους Συλλόγους Αποφοίτων ΑΣΣΥ Π.Α.

Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων

Διαβάστε την επιστολή ΕΔΩ