Τράπεζα Αίματος

Σύμφωνα με τις Υπ” Αριθμ. 22/20-6-2019 (Θέμα 4ο) και 23/27-6-2019 (Θέμα 4ο) αποφάσεις Τακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α., οι τράπεζες αίματος των Παραρτημάτων Βόλου, Λάρισας και Πάτρας θα λειτουργούν έως ότου εξαντληθούν τα διαθέσιμα αποθέματα σε φιάλες αίματος.

Για το λόγο αυτό, τα μέλη του Παραρτήματος που είναι αιμοδότες, παρακαλούνται όπως στο μέλλον χρσιμοποιούν στις αιμοδοσίες τον κωδικό 14111 της Τράπεζας αίματος της Ε.Α.Α.Α.

Για περισσότερς πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ