Ενημέρωση επί Νομικών Θεμάτων

Την Τρίτη 9-7-2019 και ώρα 09:00, στο κινηματοθέατρο «ΑΧΙΛΛΕΙΟ», Κουμουνδούρου με Ιάσονος, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης, από το συνάδελφο κ. Άρη Αργυρόπουλο, συνεργάτη της Δικηγόρου Παρ. Αρείω Πάγω, κας Ροδάνθης Πετραδέλη, σε ότι αφορά τις οικονομικές μας διεκδικήσεις (εξέλιξη αγωγών κ.λ.π.).

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Παραρτήματος που επιθυμούν, είτε έχουν καταθέσει αγωγές μέσω του εν λόγω δικηγορικού γραφείου, είτε θέλουν απλά να ενημερωθούν, να βρίσκονται στο «ΑΧΙΛΛΕΙΟ» την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.