Νέο e-mail Παραρτήματος

Σας γνωρίζουμε ότι, μέσα στα πλαίσια οργάνωσης των e-mail, η Ένωση προέβη στη δημιουργία κοινής μορφής e-mail, τόσο για αυτή όσο και για τα Παραρτήματα. Κατόπιν τούτου, το νέο e-mail του Παραρτήματος είναι:

[email protected]

Το παλιό e-mail θα ισχύσει έως και 30-6-2019, οπότε και θα διαγραφεί οριστικά.