Πρόγραμμα Τριήμερης Εκδρομής-Οικονομική Τακτοποίηση

Μπορείτε να δείτε ή να εκτυπώσετε το αναλυτικό πρόγραμμα ΕΔΩ

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Παραρτήματος που έχουν δηλώσει συμμετοχή, το αργότερο έως την Μ. Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019, να απευθύνονται στο ταξιδιωτικό γραφείο «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ travel», Κ. Καρτάλη 95, για να καταβάλουν το αντίτιμο συμμετοχής. Η σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Παραρτήματος, θα τηρηθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στο ταξιδιωτικό Γραφείο σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα θέσεων.