Ενημέρωση επί Νομικών Θεμάτων

Την Τρίτη 5-3-2019 και ώρα 10:00, θα επισκεφθεί το Παράρτημά μας ο συνάδελφος κ. Άρης Αργυρόπουλος, συνεργάτης της Δικηγόρου Παρ. Αρείω Πάγω, κας Ροδάνθης Πετραδέλη.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Παραρτήματος που επιθυμούν, είτε έχουν καταθέσει αγωγές μέσω του εν λόγω δικηγορικού γραφείου, είτε θέλουν απλά να ενημερωθούν, να βρίσκονται στην αίθουσα ενημερώσεων-εκδηλώσεων του Παραρτήματος την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.