Παραθερισμός Μελών Ε.Α.Α.Α. 2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α.,

ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της φετινής παραθεριστικής περιόδου, επισημαίνονται τα εξής ……

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Αίτηση Παραθερισμού ΕΔΩ

Θέρετρα & Περίοδοι Παραθερισμού 2019 ΕΔΩ

Χρεώσεις Μορίων Παραθεριστικής Περιόδου 2018 ΕΔΩ

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης ΕΔΩ