Κοπή πίτας

Το Δ.Σ. του παραρτήματος αποφάσισε η κοπή της πίτας της πρωτοχρονιάς να γίνει στις 27 Ιανουαρίου 20019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην έδρα του παραρτήματος.

Καλούνται οι συνάδελφοι μετά των οικογενειών τους να μας τιμήσουν με την παρουσία τους στην πρώτη συναδελφική εκδήλωση του 2019.