Επίσκεψη Υπτχου ε.α. κου Μιχ. Κωστάκου, Υποψηφίου Προέδρου Ε.Α.Α.Α. στο Παράρτημα

Γνωρίζεται ότι, το Σάββατο, 3-11-2018 και ώρα 11:30, θα επισκεφθεί το Παράρτημα ο Υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου στις επικείμενες εκλογές της ΕΑΑΑ, Υπτχος ε.α. κος Μιχ. Κωστάκος.

Παρακαλούνται όσα Μέλη επιθυμούν να παρευρίσκονται στη συνάντηση.