Επίσκεψη Μελών Ε.Α.Α.Α. στο Παράρτημα

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ Ασμχος ε.α. Κρανιάς Ιωάννης και το μέλος του ΔΣ Σχμος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας θα επισκεφθούν το Παράρτημα την Παρασκευή 19-10-2018 και ώρα 12:00 για μια σύντομη ενημέρωση.