Επίσκεψη Μελών Ε.Α.Α.Α. στο Παράρτημα

Σας γνωρίζουμε ότι ο Γραμματέας της ΕΑΑΑ Ασμχος ε.α. Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης και το μέλος του ΔΣ Σχμος ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς θα επισκεφθούν το Παράρτημα το πρωί της Δευτέρας 29-10-2018 για ελεύθερη συζήτηση με τα Μέλη μας.