Ενημέρωση Μελών Παραρτήματος

Καλούνται όλα τα Μέλη του Παραρτήματος την Πέμπτη 25-10-2018 και ώρα 11:00, να βρίσκονται στην αίθουσα ενημερώσεων, στα πλαίσια ενημέρωσης από τον Πρόεδρο Ασμχο ε.α. Βύρωνα Καρτσάνα.