Διεκδίκηση Επιδομάτων Εορτών Χριστουγέννων & Πάσχα

Όσα από τα Μέλη μας δεν έχουν καταθέσει αγωγές στις οποίες να προβλέπεται και η μη παραγραφή των επιδομάτων θέματος και επιθυμούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, μπορούν, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, να την καταθέτουν στο Παράρτημα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην πόλη μας, Ελ. Βενιζέλου 5 με Δημητριάδος στον 4ο όροφο.