Βιογραφικό – Θέσεις Υποψηφίου για Μέλος Δ.Σ. ΕΑΑΑ Κώστα Αναγνωστάκη

Αγαπητές/οί συνάδελφοι και αγαπητά ορφανικά μέλη της Ένωσης,
έχοντας την εμπειρία της τριετούς θητείας, ως Γραμματέας στο παρόν ΔΣ/ΕΑΑΑ και κάνοντας ένα μικρό απολογισμό, τολμώ να πω ότι επανήλθε το κύρος, ο σεβασμός και η αποτελεσματικότητα της Ε.Α.Α.Α.
Πιστεύοντας πως η ΕΑΑΑ έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, αποφάσισα να θέσω ξανά υποψηφιότητα για την εκλογή μου ως Μέλος ΔΣ στις επερχόμενες εκλογές.
Μετά την οριστικοποίηση των υποψηφιοτήτων σας γνωστοποιώ το βιογραφικό μου σημείωμα, αλλά και τις απόψεις μου για τους στόχους του νέου ΔΣ που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2018.
Απευθύνω έκκληση προς τους/τις συναδέλφους μας, και ιδιαίτερα τους νεότερους, να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες της Ένωσης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης. Αποφοιτώντας από το εξατάξιο γυμνάσιο το 1976, εισήλθα στην ΣΤΥΑ (28η Σειρά) με την ειδικότητα του ΓEO. Αποστρατεύτηκα το 2008.
2. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου εξέλιξης, μου ανατέθηκαν τα καθήκοντα: Επιθεωρητή Οργάνων 1ου ΒΣ στο α/φ F-4Ε, Υπολόγου Οργάνων 1ου-2ου ΒΣ στα α/φ C-130Η και ΥS-11Α, Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου Οργάνων 1ου-2ου ΒΣ στο α/φ HU-16Β, Στρατιωτικού Εκπαιδευτή στη ΣΤΥΑ, Επιτελούς Αξιωματικού Εκπσης στη ΔΑΥ/Α3, Μέλους Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στην ΥΠ/ΠΑ, Επιτελούς Αξιωματικού στη ΔΒ4/1 του ΓΕΑ, Τμηματάρχη Ακαδημαϊκής Εκπσης και Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΤΥΑ, Προϊσταμένου του Κέντρου Ιατρικών Αερίων στο 251 ΓΝΑ.
3. Αποφοίτησα από Σχολεία-Σεμινάρια της ΠΑ: ΣΕΑΓ, ΤΑΖΜΑ, ΣΕΠΕ, Σχολείο Σωστικών Μέσων, ΣΑΑΠ, Σεμινάριο Μικροϋπολογιστών, Σχολείο WINDOWS 95/EXCEL-7, ΣΠΑ/ΚΑΑ.
4. Απέκτησα από την ΥΠΑ το Πτυχίο Οργάνων (ΙΟ).
5. Αποφοίτησα από το Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, του ΕΛΙΝΥΑΕ.
6. Διετέλεσα: Πρόεδρος του 2ου Συστήματος Προσκόπων Καισαριανής, Ταμίας της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Βύρωνα-Καισαριανής, Γεν. Γραμματέας του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής, Δημοτικός Σύμβουλος Καισαριανής, από 2010-2014, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕΜΙΠΟ) Δήμου Καισαριανής», Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Αντιπρόεδρος του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗΚ» και Μέλος της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
7. Την παρούσα χρονική περίοδο συμμετέχω ως:
α. Αντιπρόεδρος του ΔΣ του «Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ».
β. Γραμματέας του ΔΣ της «Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας».
γ. Ταμίας του ΔΣ της «Ομοσπονδίας Προσφυγικών (Μικρασιατικών) Σωματείων Ελλάδας» και
δ. Μέλος του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕΜΙΠΟ) του Δήμου Καισαριανής».

Αγαπητές/οί συνάδελφοι και
αγαπητά ορφανικά μέλη της Ένωσης,
οι στόχοι του νέου ΔΣ που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2018, επιβάλλεται να είναι:
α. Η αναβάθμιση του ρόλου του Συντονιστικού των 3 ΕΑΑ.
β. Η επένδυση του αποθεματικού της ΕΑΑΑ, που είναι κατατεθειμένο στην ΤτΕ:
(1). Με την αγορά ιδιόκτητων γραφείων σε όλα τα Παραρτήματα.
(2). Με την ανακαίνιση των υπαρχόντων οικημάτων και την κατασκευή νέων οικημάτων στα ΚΕΔΑ.
(3). Με τον εκσυγχρονισμό των ιατρικών εργαστηρίων και των κλινικών του 251 ΓΝΑ.
(4). Με τη δημιουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων σε χώρο που θα υποδείξει το ΓΕΑ.
γ. Η μη αποδοχή καμίας τροποποίησης του άρθρου 1 της Φ.454/ ΑΔ. 452352, παρ.3, (ΦΕΚ 1142/2002), που αναφέρει ότι οι θέσεις των υπολοίπων εννέα (9) τακτικών μελών, (πλην προέδρου και αντιπροέδρου), καλύπτονται από τους πλειοψηφίσαντες κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ υποψηφίους, ανεξάρτητα βαθμού, ειδικότητας ή προέλευσης αυτών.
δ. Η δέσμευση για την αλλαγή του ονόματος της νέας Σχολής (ΣΜΥΑ) με ένα νέο όνομα (π.χ. Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας) που θα αναβαθμίζει και θα εναρμονίζει αυτή με αντίστοιχες ειδικότητες των ΑΤΕΙ.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας περιμένω στις 25 του Νοέμβρη.
Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστάκης
Αντισμήναρχος (ΤΜΑ) ε.α.
28η Σειρά ΣΤΥΑ