Εκλογές Ε.Α.Α.Α. 2018

ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ. 400/14-9-2018/ΕΑΑΑ Αθηνών

Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, καθορίζονται οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και προτάσεων για την εφορευτική επιτροπή ως ακολούθως:

- Αιτήσεις υποψηφιότητας: Καταληκτική ημερομηνία η 28η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30.

- Εφορευτική επιτροπή: Καταληκτική ημερομηνία η 1η Οκτωβρίου 2018.