Ανάρτηση Βιογραφικών Υποψηφίων

Γνωρίζεται στα Μέλη του Παραρτήματος τα οποία θα είναι υποψήφια για τις εκλογές της Ε.Α.Α.Α. ότι, εφόσον το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης των βιογραφικών τους στην ιστοσελίδα καθώς και στην επίσημη σελίδα του Παραρτήματος στο Facebook, αμέσως μετά την ενημέρωση της Ε.Α.Α.Α. σε ότι αφορά τον έλεγχο νομιμότητας.