ΨΗΦΙΣΜΑ των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Π.Α. για τη διμερή συμφωνία ονομασίας της FYROM

Μπορείτε να διαβάσετε το ψήφισμα ΕΔΩ.