Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία

Καλούνται όλα τα Μέλη του Παραρτήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της Τετάρτης, να βρίσκονται στο Παράρτημα στις 18:30, ώστε η κίνηση προς και η παρουσια μας στο συλλαλητήριο να είναι συντονισμένη.