Πενθήμερη Εκδρομή στη Ρουμανία

Το Παράρτημα προγραμματίζει 5νθήμερη εκδρομή για Ρουμανία-Βουλγαρία από 3 έως 7 Οκτωβρίου 2018. Τρεις διανυκτερεύσεις Ρουμανία και μία Σόφια. Τιμή κατ” άτομο 210 ευρό. Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στον Πρόεδρο του Παραρτήματος Ασμχο ε.α. Καρτσάνα Βύρωνα (6983508607).