Διεκδίκηση Περικοπών-Μειώσεων Συντάξεων

Σε συνέχεια της Ενημερωτικής Ημερίδας, με θέμα «Οι Αντισυνταγματικές Περικοπές – Μειώσεις των Συντάξιμων Αποδοχών και ο ρόλος της Διεκδίκησής τους στον Επικείμενο Επανυπολογισμό τους με το Νόμο Κατρούγκαλου», από το συνάδελφο κ. Άρη Αργυρόπουλο, συνεργάτη της Δικηγόρου Παρ. Αρείω Πάγω, κας Ροδάνθης Πετραδέλη, που έγινε στα Γραφεία του Παραρτήματος, την 31 Μαΐου 2018, ενημερώνουμε όσους συναδέλφους ενδιαφέρονται ότι, επειδή στο τέλος του μήνα λήγει η προθεσμία κατά την οποία, όσοι δεν ασκήσουν προσφυγές θα έχουν δικαίωμα διεκδίκησης επιστροφής των περικοπών, στο Παράρτημα έχουν περιέλθει από το συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο όλα τα απαιτούμενα έντυπα.
Κατόπιν τούτου όσοι επιθυμούν, μέχρι και την Τετάρτη 27-6-2018 μπορούν να προσέρχονται για ενημέρωση και συμπλήρωση των εντύπων.
Όσες αιτήσεις συγκεντρωθούν θα αποσταλούν ομαδικά, την Πέμπτη 28-6-2018, με έξοδα του δικηγορικού γραφείου που έχει αναλάβει την υπόθεση.