ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ 2018

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων παραθερισμού Ε.Α.Α.Α. 2018, προέκυψαν διαθέσιμα κενά δωμάτια/οικήματα όπως φαίνεται παρακάτω:
diathesima_domatia-page-001

Η υποβολή των επιθυμιών για τα διαθέσιμα κενά δωμάτια θα γίνεται τηλεφωνικά στο 2103802241 εσωτ.3 ή στο FΑΧ: 2103825393 ή στο E-mail: [email protected] του Γραφείου Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α./Αθηνών.
Η σειρά κατάταξης των επιθυμούντων δικαιούχων μελών της Ε.Α.Α.Α. θα είναι ανάλογη της φετινής μοριοδότησης τους.
Για όλα τα προαναφερθέντα διαθέσιμα κενά δωμάτια/οικήματα δεν απαιτείται η παραίτηση του δικαιώματος παραθερισμού από άλλο ΚΕΔΑ (αν έχει επιλέγει κάποιος), αφού οι περίοδοι δεν χρεώνονται, ΕΚΤΟΣ των ΚΕΔΑ Ζούμπερι 3η (10/6 – 19/6) & ΑΚΤΙΟ 1η (21/5 – 30/5), όπου όποιος επιθυμεί να παραθερίσει, θα πρέπει να παραιτείται ταυτόχρονα από άλλο επιλεγέν ΚΕΔΑ είτε ως Τακτικός είτε ως αναπληρωματικός.