Αναστολή Αντικατάστασης Ταυτοτήτων ΕΑΑΑ

Γνωρίζεται ότι, λόγω της επικείμενης αντικατάστασης των Αστυνομικών Δελτίων Ταυτότητας από 1-1-2019, αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας, η διαδικασία αντικατάστασης των Ταυτοτήτων Αποστράτων, εκτός από την περίπτωση απώλειας ή φθοράς της παλαιάς.

Η διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων για τους καινούριους απόστρατους θα γίνεται κανονικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.