Αντικατάσταση Ταυτοτήτων ΕΑΑΑ

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της παραλαβής ολόκληρου του προγράμματος μηχανογράφησης των δραστηριοτήτων της ΕΑΑΑ, αποφασίσθηκε η αντικατάσταση των ταυτοτήτων όλων των μελών καθώς και όλων των καρτών ελευθέρας εισόδου.

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με οδηγίες της ΕΑΑΑ, συνεχίζεται η σταδιακή αντικατάσταση των καρτών για τους συναδέλφους που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Γ και Δ.

Τα μέλη του Παραρτήματός μας, τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από  Γ και Δ μπορούν από τη αύριο Πέμπτη 19 Απριλίου και ώρες 09:30 έως 13:00 να προσέρχονται για να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.